Bình tuyển và công nhận 8 cây đầu dòng gồm: cam V2, cam canh, quýt Hà Giang tại huyện Cao Phong

cam-caophong_10-11512

Ngày 12/4, tại Trung tâm giống cây trồng tỉnh, Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng – Sở NN&PTNT đã tổ

chức hội nghị bình tuyển công nhận cây đầu dòng giống cam V2, cam Canh, quýt Hà Giang tại Cao

Phong.

cam-caophong_10-11512

Hội đồng bình tuyển đã nhất trí công nhận 8 cây đầu dòng các loại giống cam V2, cam Canh và quýt Hà

Theo đó, từ năm 2012 đến nay Hội đồng bình tuyển giống cây đầu dòng đã theo dõi, lựa chọn, đánh giá

quá trình sinh trưởng, phát triển của giống cam Canh, cam V2, quýt Hà Giang trên địa bàn huyện Cao

Phong. Qua đó, đã lựa chọn được 8 cây cam Canh, 8 cây quýt Hà Giang và 8 cây cam giống V2 có đầy

đủ các yếu tố, phẩm chất, nhiều đặc điểm nông sinh học giống với giống gốc để lựa chọn, bình tuyển làm

cây đầu dòng như khả năng chống chịu sâu bệnh, có năng suất cao, chất lượng vượt trội so với các cây

khác trong cùng một điều kiện chăm sóc để theo dõi, nghiên cứu, khảo nghiệm, đánh giá, lựa chọn.

Kết quả, các chuyên gia, các thành viên trong Hội đồng bình tuyển đã phân tích, bình tuyển, chấm điểm

và thống nhất lựa chọn, công nhận 8 cây đầu dòng của 3 loại giống cam trên. Trong đó, có 2 cây cam

Canh đầu dòng, 3 cây cam V2 đầu dòng và 3 cây quýt Hà Giang đầu dòng. Những cây được bình tuyển,

công nhận đầu dòng sẽ được lựa chọn làm vật liệu nhân giống phục vụ cho việc mở rộng diện tích sản

xuất, cung ứng giống tại địa phương bằng nguồn giống đảm bảo, có chất lượng cao./.

(Nguồn: HBĐT)

http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/index.php/gi-ng-cay-tr-ng-v-t-nuoi/495-banh-tuyan-cang-nhan-8-cay-au-dang-giang-cam-v2-cam-canh-quat-ha-giang-tai-cao-phong

Share Button

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *